Porządek nabożeństw od 1 do 7 czerwca 2020 roku

Porządek nabożeństw od 1 do 7 czerwca 2020 roku

Poniedziałek, 1.06.2020 r.       Święto NMP, Matki Kościoła 18.00   1) Za + Zofię Figura (od brata Piotra i Wojciecha z Nowego Sącza) 2) WOLNA   Wtorek, 2.06.2020 r.                 6.30     1) Za ++ rodziców Jurytko i Otlik 2) Za dusze w czyśćcu cierpiące o...
Porządek nabożeństw od 25 do 31 maja 2020 roku

Porządek nabożeństw od 25 do 31 maja 2020 roku

Poniedziałek, 25.05.2020 r.                  Św. Urbana, papieża i męczennika 18.00   1) W pewnej intencji Bogu wiadomej o szczęśliwe rozwiązanie 2) Za + Zygmunta Czorny (od kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej) Po Mszy św. nabożeństwo majowe z modlitwą o...
Porządek nabożeństw od 18 do 24 maja 2020 roku

Porządek nabożeństw od 18 do 24 maja 2020 roku

Poniedziałek, 18.05.2020 r.       Dni Krzyżowe – Modlitwa o urodzaje 18.00   1) Do Bożej Opatrzności o zdrowie dla rodziny Niedzbała 2) Za + Eryka Wilaszek i żonę Marię Po Mszy św. nabożeństwo majowe z modlitwą o urodzaje   Wtorek, 19.05.2020 r.          ...
Porządek nabożeństw od 11 do 17 maja 2020 roku

Porządek nabożeństw od 11 do 17 maja 2020 roku

Poniedziałek, 11.05.2020 r.                   18.00   1) Za + męża Alojzego Wyrobek, + syna Alfreda 2) Za + matkę Agnieszkę Urbas 3) Za + Waltra Galdia, ++ rodziców, ++ z pokrewieństwa Po Mszy św. nabożeństwo majowe   Wtorek, 12.05.2020 r.           6.30     1)...
Porządek nabożeństw od 4 do 10 maja 2020 roku

Porządek nabożeństw od 4 do 10 maja 2020 roku

Poniedziałek, 4.05.2020 r.     Św. Floriana, męczennika    18.00   1) Do Bożej Opatrzności w int. Bernadety Wranik z okazji 50 urodzin 2) Za + Annę Gawlica Po Mszy św. nabożeństwo majowe   Wtorek, 5.05.2020 r. 6.30     1) Za + Annę Dzumyk w 30 dzień po śmierci 2)...