Ave Crux XXX Niedziela Zwykła

Ave Crux XXX Niedziela Zwykła

Co urasta do rangi najbardziej pożądanej „cnoty” XXI wieku? Szczerość? Uczciwość? Pracowitość? Gdy rozejrzymy się wokół, to widzimy, że wielu ceni zaradność. To cecha, która pozwala dostosować się do przeróżnych okoliczno-ści. Bez względu na to, ile zarabiasz i gdzie...