Porządek nabożeństw od 1 do 7 czerwca 2020 roku

Porządek nabożeństw od 1 do 7 czerwca 2020 roku

Poniedziałek, 1.06.2020 r.       Święto NMP, Matki Kościoła 18.00   1) Za + Zofię Figura (od brata Piotra i Wojciecha z Nowego Sącza) 2) WOLNA   Wtorek, 2.06.2020 r.                 6.30     1) Za ++ rodziców Jurytko i Otlik 2) Za dusze w czyśćcu cierpiące o...
Uroczystość Bożego Ciała 2020…

Uroczystość Bożego Ciała 2020…

Kochani Parafianie! Z dniem 30 maja br. wchodzi w życie nowy Dekret Biskupa Opolskiego, w którym czytamy m.in. w punkcie 5 następujące słowa: Zezwalam na organizowanie procesji, w tym procesji w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w grupach nie...
Porządek nabożeństw od 25 do 31 maja 2020 roku

Porządek nabożeństw od 25 do 31 maja 2020 roku

Poniedziałek, 25.05.2020 r.                  Św. Urbana, papieża i męczennika 18.00   1) W pewnej intencji Bogu wiadomej o szczęśliwe rozwiązanie 2) Za + Zygmunta Czorny (od kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej) Po Mszy św. nabożeństwo majowe z modlitwą o...