1. Przeżywamy dziś XXVIII Niedzielę Zwykłą:
 Bóg zapłać za kolektę na bieżące potrzeby funkcjonowania naszej parafii;
 po raz XV obchodzimy DZIEŃ PAPIESKI pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Ro-dziny”. Po Mszach św. zbiórka do puszek na program stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”;
 w naszym kościele po południu nabożeństwo różańcowe o godz. 1430.
2. W październiku zapraszam codziennie na NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE.
3. KANCELARIA PARAFIALNA czynna w tym tygodniu po Mszach św.
4. W poniedziałek, 12.10. zapraszam Dzieci Maryi (młodszą i starszą grupę) na spo-tkanie, które odbędzie się w salce przy kościele po wieczornej Mszy św.
5. We wtorek, 13.10., przypada ostatni w tym roku DZIEŃ FATIMSKI. Msza św. w tym dniu o godz. 1900, a po niej nabożeństwo różańcowe – fatimskie i procesja ze świeca-mi i figurą Matki Bożej wokół kościoła. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy!
6. W środę po Mszy św. w salce w kościele – kolejne spotkanie: WOKÓŁ BIBLII.
7. W piątek wieczorem modlić się będziemy m.in. w intencji wszystkich Matek na-szej parafii z racji uroczystości św. Jadwigi Śląskiej. Po Mszy św. w kościele spotka-nie dla młodzieży z klasy II Gimnazjum, która przygotowuje się do Bierzmowania.
8. W przyszłą niedzielę, 18 października, przypada XXIX Niedziela Zwykła:
 kolekta przeznaczona będzie na zakup opału celem ogrzania kościoła i zabudowań plebanijno-katechetycznych w okresie-zimowym;
 o godz. 1500 Mszą św. w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu odbędzie się inauguracja Diecezjalnego Dzieła Modlitwy za Kapłanów OREMUS.
9. Związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Katarzyna KLIMANEK z Raciborza i Sebastian RYCHLIK z Raciborza (zapowiedź I).
10. We wtorek, 20 października, planujemy 1-dniową pielgrzymkę do Nysy i Głębinowa. Całkowity koszt wyjazdu to 90 zł/os. Zapisy wraz z wpłatą do piątku.
11. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na wieczny spoczynek śp. Jana PA-SKUDA, który przeżył lat 79, mieszkał przy ul. Pawła 7. Polecajmy go miłosierdziu Bożemu: wieczny odpoczynek racz mu dać Panie..