Ogłoszenia Duszpasterskie – 25 października 2015 r.
1. Przeżywamy dziś XXX Niedzielę Zwykłą:
 dziś kończymy Tydzień Misyjny w Kościele. Bóg zapłać za kolektę na rzecz misji;
 w naszym kościele po południu nabożeństwo różańcowe o godz. 1430;
2. W poniedziałek, 26.10. od godz. 800 zapraszam chętnych do sprzątania przy kościele i plebanii.
3. W październiku w naszym kościele NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codzien-nie o godz. 1730, w niedziele o godz. 1430. Zapraszam do wspólnej modlitwy!
4. KANCELARIA PARAFIALNA w tym tygodniu nieczynna.
5. W środę po Mszy św. w salce w kościele odbędzie się spotkanie: WOKÓŁ BIBLII.
6. Związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Katarzyna KLIMANEK z Raciborza i Sebastian RYCHLIK z Raciborza (zapowiedź III).
7. W przyszłą niedzielę, 1.11. uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH:
 Msze św. w naszym kościele o godz. 730, 1000 oraz 1600. Będziemy polecać w tych Mszach św. Panu Bogu ++ zalecanych naszym modlitwom;
 o godz. 1430 w kościele rozpocznie się nabożeństwo za ++ zalecanych modlitwom Kościoła, które zakończymy na cmentarzu;
 kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na rzecz seminarium duchownego w Opo-lu i innych instytucji diecezjalnych.
8. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną w Uroczystość Wszystkich Świętych od południa i w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. WARUNKI: modlitwa Ojcze nasz, Wierzę i dowolna modlitwa w in-tencjach Ojca Świętego; przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii świętej. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią przypisane wyżej warunki, mogą także uzyskać każdego dnia odpust zupełny za zmarłych.
9. Zmarła nasza parafianka śp. Anna MIKOŁAJEC, która przeżyła 87 lat. Miesz-kała przy ul. H. Pobożnego 56/1. Jej pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 26.10. o godz. 1000. Polecajmy ją miłosierdziu Bożemu: wieczny odpoczynek…