W naszej parafii przeżywamy dziś uroczystość I Komunii Świętej. Piętnaścioro dzieci po raz pierwszy przyjmie Jezusa do swojego serca. Są to:

 • Bartosz CHŁAPEK,
 • Patryk CHŁAPEK,
 • Oliwia FIRA,
 • Alex HARNASZ,
 • Aleksandra JASCHEK,
 • Maya KREUZER,
 • Łukasz KSZUK,
 • Laura MIENSOPUST,
 • Martyna POPEŁA,
 • Oliwia ROSTEK,
 • Weronika SMOŁKA,
 • Michał WIECZOREK,
 • Janine WOLKER,
 • Samuel WOLKER,
 • Emilia WRAZIDŁO.

Tajemnica Eucharystii to odkrywanie ofiary człowieka. Jest to dar, który staje się zadaniem i wezwaniem. Stając wobec Eucharystii, pytamy się o naszą wiarę. Bo tu potrzeba wiary, która nie tylko, że jest, ale która jest coraz bardziej pogłębiana. Ona powinna przemieniać nasze życie, bo przecież czerpiemy z daru miłości. Stając wobec Eucharystii pytamy się o nasze słuchanie Słowa Bożego. Takie, które przynosi owoce w naszym życiu, które jest zarazem dawaniem świadectwa o wierze. A zarazem pytamy się o nasze nawracanie, przemianę życia.

Z olbrzymią radością patrzymy na dzieci, które dziś po raz pierwszy wezmą pełny udział we Mszy świętej, przystąpią do Komunii świętej. Wiele było przygotowań, by poznały i zrozumiały jak wielki dar otrzymują, jak wielką łaskę daje im Bóg. Oto dzisiaj dokonuje się tajemnica spotkania Boga z człowiekiem.     Drogie dzieci, życzymy Wam, abyście przez całe życie jak najczęściej przystępowały do Stołu Pańskiego, byście ukazywały miłość do Pana Jezusa swoją postawą pięknego życia i razem z Wami modlimy się: Panie Jezu, Chlebie z Nieba, Chlebie żywy i prawdziwy, prosimy, ożywiaj wiarę, rozwijaj nadzieję, umacniaj miłość i spraw, byśmy zawsze Ciebie pragnęli i spożywali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Zdjęcia  z uroczystości I Komunii Świętej zrobione przez Kasię Kubik: