Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny obchodzone dnia 8 grudnia jest dniem patronalnym Dzieci Maryi.

W ten dzień jest odprawiana uroczysta Msza Święta, w której czynny udział biorą wszystkie Marianki z parafii.

Tego też dnia wszystkie Marianki otrzymały nowe pelerynki oraz młodsze złożyły swoje przyrzeczenia, a starsze dziewczyny je odnowiły. Każda dziewczyna otrzymała również medalik z wizerunkiem Niepokalanej, który oznacza przynależność do Maryi i zobowiązuje do przestrzegania przykazań Bożych jak i obowiązków Dziecka Maryi. Medalik jest zawieszony na wstążce, której kolor oznacza staż oraz wiek.

Dziewczyny ubogaciły Eucharystię poprzez czytania, modlitwę wiernych oraz procesję z darami.

Naśladując Niepokalaną Dziewicę, Dzieci Maryi starają się kształtować w sobie Jej rysy, by móc coraz lepiej poznawać tajemnicę Chrystusa i Kościoła, a w szczególności by upodobnić się do Niej samej. Życie Maryi to nie tylko modlitwa i rozważania tajemnic Bożych, ale również chęć niesienia pomocy innym ludziom. To chęć tak jak Ona uczestniczenia wiarą i oddaniem w codziennych czynnościach naszego życia. Warto tu wspomnieć Kanę Galilejską, gdzie za jej przyczyną Jezus przemienił smutek w radość. Teraz Maryja w życiu każdej Marianki przemieniła zwykły szary dzień 8 grudnia, w dzień niesamowitej radości i dziękczynienia.

8 grudnia dziękowaliśmy w czasie uroczystej Mszy św. Panu Bogu i Maryi za obecność Dzieci Maryi w naszej Parafii w Studziennej.

Życzymy Wam, drogie Marianki, abyście w każdych decyzjach swojego życia, tych bardziej i mniej ważnych, potrafiły postawić za pierwowzór Najświętszą Panienkę.

Dziękujemy również s. Antonii za jej obecność i troskę o grupę Dzieci Maryi w Studziennej – Bóg zapłać!