Fragmenty kazania z podsumowania Starego Roku 2016.

Kochani! Człowiek jest jedyną istotą na świecie, która ma świadomość upływającego czasu. Pan Bóg dał nam przeżyć kolejne dwanaście miesięcy, kolejne 365 dni. Wraz ze starym rokiem mijają nie tylko dni przykre i złe, ale zapada głęboko w pamięć to, co było piękne i dobre. Pozwólcie na kilka danych statystycznych dotyczących naszej Studzieńskiej Parafii…

 • Sakrament chrztu w 2016 roku przyjęło 14 dzieci (rok temu 23). Chcielibyśmy, aby ten sakrament był sprawowany uroczyście – w czasie liturgii Mszy św. w niedzielę. Wciąż spotykam się z oporem rodziny – bo za dużo ludzi, za długo, chrzestny jedzie do pracy do Niemiec… 
 • Dzieci komunijnych było ich w tym roku 15 (rok temu 10) – w mijającym 2016 roku po raz pierwszy przystąpiły do spowiedzi i Komunii Świętej, i od tego momentu mogą w sposób pełny brać udział we Mszy Świętej.
 • Do Sakramentu Bierzmowania w minionym roku przystąpiło 11 młodych ludzi (rok temu również 11). Chcą oni być nie tylko młodzi wiekiem, ale jak mówił św. Jan Paweł II: chcą też być wiecznie młodzi mimo przemijania i starości, a na to jest tylko jedna rada: Jezus Chrystus. Mam cichą nadzieję, że będą o tym pamiętać i będą się z Nim często spotykać przez niedzielną Eucharystię i częstą Komunię Świętą.
 • W mijającym roku 5 par podjęło drogę życia małżeńskiego poprzez ślub katolicki w naszym kościele (rok temu było ich 7). Wypada tylko życzyć, aby zawsze z przekonaniem powtarzali, że szczęście małżeńskie i rodzinne to najważniejsza rzecz w życiu.
 • W minionym roku pożegnaliśmy 16 naszych Parafian, którzy odeszli do Pana (3 osoby pochowane zostały na innych cmentarzach) – w poprzednim roku zmarło 21 osób. Z wiarą pod ich adresem wołamy: „Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie”.

Kochani! Dzisiaj dziękujemy Bogu za ważne wydarzenia parafialne, za obfite łaski otrzymane od Boga w czasie przeżywanych tutaj w kościele uroczystości oraz za Rok Miłosierdzia, który był czasem łaski dla każdego i każdej z nas. Dzisiaj dziękujemy także za te dobra materialne – wszystkie materialne osiągnięcia, które udało się w parafii zrealizować. To dzięki waszemu zrozumieniu, ofiarności, życzliwości i pracy potrafiliśmy w minionym roku kolejny raz pokonać wiele barier finansowych i zrealizować różne inwestycje. Stało się to możliwe poprzez Parafialny Fundusz Remontowy. W tym roku wsparło swoją ofiarą ten fundusz około 45% Parafian – mniej więcej połowa mieszkańców Studziennej. Dzięki Waszej ofiarności zebraliśmy w ciągu ostatniego roku kwotę: 31.350 zł, z czego blisko 21.000 zł w minionym roku zainwestowaliśmy: Udało się zakończyć inwestycję związaną z upiększeniem terenu przy kościele, plebanii i na cmentarzu (Urząd Miasta zatwierdził pozytywnie nasze nasadzenia krzewów, roślin przy kościele = koszt tej inwestycji zamknął się w kwocie 10.000 zł. I tu bardzo serdecznie dziękuję panu Tomaszowi Kotula oraz pani Małgorzacie Kotula za ogromną pomoc i życzliwość w tym względzie); kolejna sprawa to mur przy kościele i cmentarzu – jego odnowienie, malowanie, klejenie, itd. = to koszt 3.000 zł; bieżące remonty i inwestycje na plebanii i w kościele = wydaliśmy blisko 6.000 zł. Poza tym zostało zapłacone ubezpieczenie kościoła i plebanii w kwocie 2.000 zł.

Wszystkie inne koszty funkcjonowania parafii zostały pokryte z bieżących kolekt, składek. Myślę, że nikogo nie trzeba uświadamiać, że miesięczne koszty parafii są dość duże (bieżące opłaty za gaz, prąd, wodę, ogrzewanie, opłaty za sprzątanie kościoła, ofiara dla organistów, wpłaty kolekt do kurii, podatek – to koszt 6.000 zł miesięcznie). Wszystkie dochody z kolekt, składek, które wpływają do kasy parafialnej, prawie w całości pokrywają te wydatki – reszta pokrywana jest z intencji mszalnych. Wszelkie inwestycje możemy finansować tylko ze środków dodatkowych, jakie uzyskujemy dzięki Parafialnemu Funduszowi Remontowemu.  

I w tym miejscu z serca dziękuję Wam drodzy Parafianie za Wasze wsparcie. Niech dobry i miłosierny Bóg Wam wynagrodzi Wasz trud, oddanie i Waszą ofiarność. Ze swej strony zapewniam Was o modlitwie, i staraniu o to, żeby wszystkie sprawy związanie tak z życiem duchowym jak i materialnym naszej parafii, były wykonywane solidnie i uczciwie.

Na koniec chciałbym jeszcze PODZIĘKOWAĆ:

 • ks. prałatowi Janowi oraz ks. Tomaszowi za ogromne zainteresowanie parafią i duszpasterskie wspomaganie, życzliwość na co dzień;
 • pani Bernadecie Wranik za jej tytaniczną pracę na plebanii i w kościele;
 • panu kościelnemu Brunonowi Knura, Organistom oraz Szafarzom Eucharystii za ich trud i poświęcenie dla dobra naszej Wspólnoty;
 • wszystkim grupom parafialnym za ich zaangażowanie w budowanie naszej Parafii;
 • Radzie Parafialnej za wiele cennych uwag, za troskę o Parafię i kościół;
 • Parafialnemu Zespołowi Caritas za samarytańską troskę o potrzebujących;
 • Członkom DFK Studzienna, Stowarzyszeniu Studzienna za całoroczną współpracę;
 • grupie dekoracyjnej za wykonane dekoracje wielkopostne, bożonarodzeniowe i nie tylko…
 • sprzątającym kościół oraz wszystkim włączającym się we wszelkie prace na rzecz kościoła i parafii – sprzątającym wokół kościoła, plebanii, dbającym o cmentarz parafialny (szczególnie panom: Rudolfowi Matuszek, Franciszkowi Komor, Brunonowi Knura, Jerzemu Kubik, Markowi Śmiałemu).

Wszystkim Parafianom zatroskanym o dobro duchowe i materialne naszej parafii i Kościoła – DZIĘKUJĘ za wszelkie ofiary pieniężne składane na potrzeby kościoła oraz za wszelką pomoc i dobre słowo – wszystkim za wszystko składam Bóg zapłać. A za wszelkie niedociągnięcia w służbie Bogu i ludziom pragnę u progu nowego roku wszystkich przeprosić.

Błogosławionego Nowego Roku 2017 życzę Wam wszystkim.

                                                                                                               Wasz Proboszcz, ks. Zbigniew Cieśla