Sześcioro mieszkańców Raciborza to osoby szczególnie wyróżniające się swoją postawą, pracą i zaangażowaniem w życie miasta. Radni miejscy, w dowód uznania, podczas lutowej sesji Rady Miasta przyznali im odznaczenia – „Zasłużony dla Miasta Raciborza”. Wśród odznaczonych jest nasz były proboszcz – ks. prałat Jan Szywalski… Odznaczenie ks. Jan otrzymał na uroczystej sesji Rady Miasta, która odbyła się we wtorek, 21 marca, o godz. 17.00 w siedzibie raciborskiego Muzeum.

Ks. Prałatowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu Bożych łask i entuzjazmu w posługiwaniu duszpasterskim.

Jak zaznaczono, przydzielając odznaczenie: „Ks. Jan Szywalski, Joachim Raczek, Lucyna i Marek Rajczykowscy, Marian Szlapański i Piotr Libera – to osoby, które nie tylko z zaangażowaniem wykonują powierzoną im pracę, ale mają wpływ na rozwój kulturalno-społeczny Raciborza. Wspierali, pomagali, odkrywali talenty mieszkańców. Podawali pomocą dłoń, pomagali uwierzyć w siebie i swoje możliwości. A przy tym wszystkim odznaczali się skromnością i pokorą, nie oczekując dla siebie nic w zamian”. (www.naszraciborz.pl)

Zdjęcia z uroczystości, które przygotowała Kasia Kubik: