Przeżywamy uroczystość I Komunii Świętej. W dniu dzisiejszym po raz pierwszy przyjmie Jezusa do swojego serca 21 dzieci, uczniów klasy III SP: Wojciech Bedronka, Marta Bedrunka, Maximilian Bedrunka, Oliwia Gomółka, Michał Koloch, Dawid Korczok, Karolina Korczok, Wiktoria Koterba, Szymon Lasak, Nadia Miczajka, Mateusz Miketiuk, Natalia Perszel, Julia Piechaczek, Viktoria Psota, Oliwia Rogala, Karol Rostek, Ewelina Świerczek, Weronika Wiśniowska, Paweł Wodzka, Marcel Wyrobek, Paweł Wyrobek.

Eucharystia jest to dar, który staje się dla każdego z nas zadaniem. Stając wobec Eucharystii, pytamy o naszą wiarę. Tu potrzeba wiary, która nie tylko jest obecna, ale którą coraz bardziej pogłębiamy. Ona powinna przemieniać nasze życie, bo przecież czerpiemy z daru miłości. Stając wobec Eucharystii pytamy o nasze słuchanie Słowa Bożego. Takie, które przynosi owoce w naszym życiu, które jest zarazem dawaniem świadectwa o wierze.

Z wielką radością patrzymy na dzieci, które dziś po raz pierwszy wezmą pełny udział we Mszy świętej, przystąpią do Komunii świętej. Wiele było przygotowań, by poznały i zrozumiały jak wielki dar otrzymują, jak wielką łaskę daje im Bóg. Oto dzisiaj dokonuje się tajemnica spotkania Boga z człowiekiem. Życzymy Wam, drogie dzieci, abyście przez całe życie jak najczęściej przystępowały do Stołu Pańskiego, byście ukazywały miłość do Pana Jezusa swoim pięknym życiem. Razem z Wami modlimy się: Panie Jezu, Chlebie z Nieba, Chlebie żywy i prawdziwy, prosimy, ożywiaj naszą wiarę, rozwijaj nadzieję, umacniaj miłość i spraw, byśmy zawsze Ciebie pragnęli i jak najczęściej spożywali. Amen.

Zdjęcia wykonane przez Kasię Kubik: