Zdjęcia przygotowane przez ks. prałata Jana Szywalskiego…