W naszej parafii dziś, 20 maja 2018 r., uroczystość I Komunii Świętej.

Pana Jezusa do swojego serca przyjmie 13 dzieci: Oliwia ADAMEK, Hanna DUDEK, Ewelina FULNECZEK, Dawid FURGOL, Jakub KACZMARCZYK, Magdalena KOCZWARA, Marcel MIKETIUK, Klaudia MROZEK, Patryk ROGALA, Paulina STĘPIEŃ, Robert STUCHŁY, Patryk ŚMIAŁY, Julia WIECZOREK.

Komunia (łac. communio – wspólnota), określana także jako Eucharystia (gr. eucharistía – dziękczynienie), jest jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Obrzęd ten wywodzi się od dziękczynienia złożonego Bogu Ojcu przez Jezusa podczas swej ostatniej Paschy zwanej Ostatnią Wieczerzą. Do liturgii chrześcijańskiej wszedł jako forma uczty sakralnej upamiętniającej Nowe Przymierze, wspólnotę Boga ze swym ludem.

Poprzez konsekrację chleba i wina, które stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, możemy uczestniczyć w Jezusowej drodze ku zbawieniu ludzkości – męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Komunia święta przypomina nam o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, gdyż nikt z nas nie jest samym tylko ciałem. Komunia święta jest też potwierdzeniem niezwykłej godności człowieka. Przypomina, że każdy z nas jest ukochanym dzieckiem Boga.

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka, i jego rodziców, szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Jest to bowiem niezwykły dar Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Niech zatem dzień Pierwszej Komunii stanie się w naszych domach prawdziwym świętem Rodziny. Niech nasze dziecko z tego dnia zapamięta, że to sam Chrystus przyszedł do niego, że od tej chwili będzie mogło uczestniczyć w pełni w Mszy Świętej.