1. Przeżywamy dziś XVI Niedzielę Zwykłą:
  • kolekta na rzecz naszej parafii – Bóg zapłać za złożone ofiary na ten cel;
  • rozpoczynamy w Polsce XIX Tydzień św. Krzysztofa z akcją misyjną: „1 gr za 1 km. Podziękuj Panu Bogu za szczęśliwe podróże i pomóż misjonarzom w zakupie środków transportu”. Po Mszach św. poświęcimy nasze pojazdy – będzie możliwość złożenia ofiary do puszek na cele misyjne (na zakup środków transportu dla Misjonarzy);
  • przypominam, że w czasie wakacji nie ma nabożeństwa po południu.

W dniach 22-29 lipca 2018 obchodzimy 19. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem „Z mocą Ducha Świętego niesiemy Chrystusa”. W tym czasie są podejmowane dwie ważne sprawy w naszym zaangażowaniu chrześcijańskim: jedna – w wymiarze misyjnym, skoncentrowana na pomocy polskim misjonarzom w zakupie środków transportu, druga – bezpieczne korzystanie ze środków transportu i duszpasterska troska i modlitwa o bezpieczeństwo użytkowników dróg. Pomoc i łaski Ducha Świętego potrzebne są wszystkim użytkownikom drogi. Jego dary takie jak dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności czy bojaźni Bożej pomagają czuwać nad bezpieczeństwem własnym i innych podróżnych. Pomagają one tworzyć kulturę życzliwości i empatii na drodze, zachować właściwy umiar w korzystaniu z możliwości, jakie daje współczesna technika, dostosowując prędkość pojazdu do aktualnych potrzeb. Chronią życie ludzkie przed utratą spowodowaną bezmyślnością i nieodpowiedzialnymi zachowaniami. Prośmy więc o te dary Ducha Świętego dla nas i wszystkich użytkowników dróg…

  1. Składamy serdeczne podziękowania rodzinom, które ofiarowały kwiaty ogrodowe oraz rodzinie, która złożyła ofiarę na kwiaty do dekoracji ołtarzy. Bóg zapłać!
  1. Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna codziennie po Mszach św.
  1. W czwartek, 26.07., z racji uroczystości św. Anny, Matki NMP oraz głównej patronki diecezji opolskiej, Msza św. będzie wieczorem o godz. 18.00 w intencji wszystkich wdów z naszej parafii o Bożą opiekę i wstawiennictwo św. Anny.
  1. Centrum Duszpasterstwa Młodzieży informuje, że są jeszcze wolne miejsca na wyjazd na ŚDM do Panamy w terminie: od 19 stycznia do 4 lutego 2019. Koszt wyjazdu to ok. 5500 zł. Informacje i zapisy na powyższe wydarzenia: www.botafe.pl
  1. W przyszłą niedzielę, 29.07., przeżywać będziemy XVII Niedzielę Zwykłą:
  • kolekta przeznaczona będzie na rzecz naszej parafii.
  1. Tegoroczna 35. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę z Raciborza będzie miała miejsce w dniach 13-18 sierpnia br. Znaczki do nabycia w zakrystii!

8. Zmarł śp. Piotr Jenczmionka, lat 45, zamieszkały w Niemczech (pochodzący z ul. Kopca). O terminie pogrzebu poinformujemy w najbliższym czasie.