Czas Bożonarodzeniowy jest okazją do spotkań Duszpasterzy z Parafianami w domach. Kolędę rozpoczniemy w środę, 2 stycznia 2019 r. (będzie chodzić 2 księży: Ks. Proboszcz i Ks. Tomasz), a zakończymy w środę, 16 stycznia 2019 r. Od poniedziałku do piątku kolęda będzie rozpoczynać się o godz. 15.00, a w soboty o godz. 9.00.

Plan tegorocznych Odwiedzin Duszpasterskich w naszej parafii:

            Środa, 2.01.2019: 1) ul. Sobieskiego 39-1c, ul. Wawrzyńca

                                          2) ul. Sobieskiego 36-2b

            Czwartek, 3.01.2019: ul. Hulczyńska 74-42 (parzyste numery)

            Piątek, 4.01.2019: 1) ul. Hulczyńska 91-43 (nieparzyste numery)

                                           2) ul. Hulczyńska 18A-40A (obie strony)

            Sobota, 5.01.2019: 1) ul. Floriana oraz ul. Bojanowska (od końca)

                                            2) ul. Kopca oraz ul. Bojanowska (od początku)

            Poniedziałek, 7.01.2019: ul. Myśliwska (od końca) oraz plac Zakopiański

            Wtorek, 8.01.2019: 1) ul. Kręta (od banku do 12) oraz ul. Barbary

                                             2) ul. Kręta 3-29 (prawa strona)                                          

            Środa, 9.01.2019: 1) ul. Kręta 31-63

                                           2) Urbana 29-24 oraz do 9 (obie strony)

            Czwartek, 10.01.2019:  ul. Urbana 7-1 oraz 20A-2 (obie strony)

            Piątek, 11.01.2019: 1) ul. Studzienna (od nru 1, potem 26 w stronę ciepłowni)

                                            2) ul. Pawła oraz ul. H. Pobożnego 52-51 (obie strony),     

            Sobota, 12.01.2019: 1) ul. H. Pobożnego 50-15 (obie strony)

                                              2) ul. Szymanowskiego, ul. Krótka oraz Henryka Pobożnego 2-20 (obie strony)  

Poniedziałek, 14.01.2019: ul. Wschodnia (od końca – od 44 do 1)

            Wtorek, 15.01.2019:  1) ul. Moniuszki (od końca)

                                               2) ul. Hulczyńska (od sklepu do torów)

  Środa, 16.01.2019: 1) ul. Tunelowa i Bogumińska (od torów, do elektrowni)

                                             2) ul. Bogumińska 15a-46 (obie strony)

            Niedziela, 20.01.2019: Podsumowanie kolędy – słowo pokolędowe.