Kolęda 2019/2020

Odwiedziny Duszpasterskie

 

Czas Bożonarodzeniowy jest okazją do spotkań Duszpasterzy z Parafianami w domach. Kolędę rozpoczniemy w piątek, 27 grudnia 2019 r., a zakończymy w środę, 15 stycznia 2020 r. Kolęda będzie się rozpoczynać o godz. 15.00, a w soboty o godz. 9.00. Plan tegorocznych Odwiedzin Duszpasterskich w naszej parafii:

 

Piątek, 27.12.2019:

ul. Moniuszki (od torów do końca)

Sobota, 28.12.2019:

Plac Zakopiański i ul. Wschodnia (od numeru 1)      

Poniedziałek, 30.12.2019:

1) ul. Tunelowa i Bogumińska (od torów do elektrowni)

2) ul. Bogumińska 15a-46 (obie strony)

Czwartek, 2.01.2020:

ul. Hulczyńska (od torów do sklepu)

Piątek, 3.01.2020:

1) ul. Bojanowska (od początku)

2) ul. Bojanowska (od końca – od numeru 59)

Sobota, 4.01.2020:

1) ul. Henryka Pobożnego 50-15 (obie strony)

2) ul. Szymanowskiego, Krótka oraz H. Pobożnego 2-20 (obie strony)  

Wtorek, 7.01.2020:

1) ul. Studzienna (od ciepłowni do numeru 1)

2) ul. Pawła oraz ul. H. Pobożnego 52-51 (obie strony)

Środa, 8.01.2020:  

1) Urbana 29-24 oraz do 9 (obie strony)

2) ul. Urbana 1-7 oraz 2-20A (obie strony)

Czwartek, 9.01.2020:  

ul. Kręta 63-31

Piątek, 10.01.2020:

1) ul. Kręta 29-3 (prawa strona)

2) ul. Barbary (od końca) oraz ul. Kręta (od 12 do banku) 

Sobota, 11.01.2020:

1) ul. Sobieskiego 2b-36        

2) ul. Sobieskiego 1c-39, ul. Wawrzyńca

Poniedziałek, 13.01.2020:

ul. Floriana (od końca) oraz ul. Kopca (od końca)

Wtorek, 14.01.2020:

1) ul. Hulczyńska 18A-40A (obie strony)

2) ul. Myśliwska (od końca)                                    

Środa, 15.01.2020:

1) ul. Hulczyńska 42-74 (parzyste numery)   

2) ul. Hulczyńska 43-97 (nieparzyste numery)

Niedziela, 19.01.2020: Podsumowanie kolędy – słowo pokolędowe.