DRODZY PARAFIANIE! Zgodnie z ogłoszonymi w mediach dnia 24.03. rozporządzeniami Premiera RP i Ministra Zdrowia oraz Dekretem Biskupa Opolskiego, informuję o kolejnych ważnych sprawach:

 • Na Mszę św. i inne obrzędy religijne może przyjść maksymalnie 5 osób. Oznacza to, że przy zamówionych 2 intencjach może przebywać w kościele po 2 osoby z rodziny, która zamówiła Mszę!!! (jeśli są 3 intencje – może przyjść po 1 osobie z rodziny!) To samo dotyczy uroczystości pogrzebowych – może brać w nich udział TYLKO 5 osób z najbliższej rodziny (poza Księdzem i pracownikami firmy pogrzebowej).
 • Wszystkich zapraszam do łączenia się z nami na modlitwie duchowo poprzez transmisje Mszy św. w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, Internet) – Biskup przedłuża dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni świąteczne DO ODWOŁANIA;
 • Msze św. będą odprawiane według zwykłego porządku, wszystkie nabożeństwa (Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale) ZOSTAJĄ ODWOŁANE!
 • KANCELARIA PARAFIALNA czynna wyłącznie w trybie telefonicznym!
 • Kościół będzie otwarty cały dzień (od godz. 9.00 do 18.00) – można przychodzić na modlitwę pamiętając, że w kościele równocześnie nie może przebywać więcej jak 5 osób!
 • Codziennie będzie w kościele ADORACJA Najświętszego Sakramentu począwszy od godziny miłosierdzia, czyli godz. 15.00 do 17.00. Pamiętać trzeba, że w kościele równocześnie nie może być więcej niż 5 osób!
 • Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, nie wcześniejszy jak po 31 sierpnia br. W naszej parafii, po rozmowach z Rodzicami, Pierwsza Komunia Święta zostaje przeniesiona na trzecią niedzielę września, tj. 20.09.2020 r.
 • Osoby niepełnoletnie, czyli przed 18. rokiem życia, nie mogą być dopuszczane do służby przy ołtarzu, dopóki zawieszone są zajęcia w szkołach!
 • Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem będzie w tym czasie akt żalu doskonałego po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi nas do trwania w stanie łaski.
 • Zgodnie z zaleceniem Księdza Biskupa, spowiedź będzie możliwa w czasie codziennej adoracji (15.00-17.00) przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem oraz ścisłym respektowaniu przepisu, ograniczającego liczbę wiernych, przebywających w danym czasie w kościele, do 5 osób (spowiedź będzie mogła się odbywać w salce przy prezbiterium – wejście TYLKO głównymi drzwiami do kościoła).
 • Zawieszona została posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenie ich życia. Przedświąteczne odwiedziny chorych się nie odbędą!
 • Nie wolno urządzać żadnych procesji z Najświętszym Sakramentem, relikwiami, świętymi obrazami czy figurami (nawet jeśli bierze w nich udział tylko sam kapłan)!
 • Dokładniejsze zalecenia odnośnie do Triduum Paschalnego i Wielkanocy zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

 

Szczęść Wam Boże!

Ks. Proboszcz