1. Dziś przypada V Niedziela Wielkiego Postu:
 • Bóg zapłać za kolektę na rzecz naszej parafii;
 • jeśli ktoś z Was chciałby wesprzeć funkcjonowanie Parafii ofiarą materialną, może to uczynić poprzez wpłatę na parafialne konto bankowe parafii w ING Banku Śląskim numer: 57 1050 1328 1000 0023 2917 7063. Bóg zapłać za wszelką pomoc! 
 • list pasterski Biskupa Opolskiego: 1_BpOp_Wielki-Post_5_niedziela_2020
 1. Przypominam i proszę Was, drodzy Parafianie, o stosowanie się do zasad, które zostały obwieszczone na stronie internetowej i wywieszone na drzwiach kościoła:
 • na Mszę św. i inne obrzędy religijne może przyjść maksymalnie 5 osób. Oznacza to, że przy zamówionych 2 intencjach może przebywać w kościele po 2 osoby z rodziny, która zamówiła Mszę!!! (jeśli są 3 intencje – po 1 osobie z rodziny!) To samo dotyczy uroczystości pogrzebowych – może brać w nich udział TYLKO 5 osób z najbliższej rodziny (poza Księdzem i pracownikami firmy pogrzebowej). W związku z możliwością udziału w liturgii 5 osób, wejście na Mszę św. do kościoła będzie dostępne tylko przez zakrystię (pozostałe wejścia w tym czasie będą zamknięte);
 • wszystkich zapraszam do łączenia się z nami na modlitwie duchowo poprzez transmisje Mszy św. w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, Internet) – Ksiądz Biskup przedłuża dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni świąteczne do odwołania;
 • Msze św. będą odprawiane według zwykłego porządku, wszystkie nabożeństwa (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale i inne) zostają odwołane!
 • kancelaria parafialna czynna wyłącznie w trybie telefonicznym!
 • kościół będzie otwarty od godz. 9.00 do 17.00 – można przychodzić na modlitwę pamiętając, że w kościele równocześnie nie może przebywać więcej jak 5 osób!
 • codziennie będzie w kościele ADORACJA Najświętszego Sakramentu począwszy od godziny miłosierdzia, czyli godz. 15.00 do 17.00. Pamiętać trzeba, że w kościele równocześnie nie może być więcej niż 5 osób!
 • Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, nie wcześniejszy jak po 31 sierpnia br.;
 • osoby niepełnoletnie, czyli przed 18. rokiem życia, nie mogą być dopuszczane do służby przy ołtarzu, dopóki zawieszone są zajęcia w szkołach!
 • z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem będzie w tym czasie akt żalu doskonałego po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi nas do trwania w stanie łaski;
 • spowiedź będzie możliwa w czasie codziennej adoracji (15.00-17.00) przy zachowaniu zabezpieczeń przed zakażeniem oraz ścisłym respektowaniu przepisu, ograniczającego liczbę wiernych, przebywających w danym czasie w kościele, do 5 osób (spowiedź w salce przy prezbiterium – wejście tylko głównymi drzwiami);
 • zawieszona została posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia. Przedświąteczne odwiedziny chorych się nie odbędą!
 • nie wolno urządzać żadnych procesji z Najświętszym Sakramentem, relikwiami, świętymi obrazami czy figurami (nawet jeśli idzie z nimi tylko sam kapłan)!
 • dokładniejsze zalecenia odnośnie do Triduum Paschalnego i Wielkanocy zostaną przedstawione w przyszłą niedzielę! 
 1. Są jeszcze 2 wolne intencje Mszy św. w piątek o godz. 18.00.
 1. W przyszłą niedzielę, 5.04, przypada Niedziela Palmowa. Kolekta przeznaczona będzie na rzecz naszej parafii.
 1. Tauron Dystrybucja S.A. informuje, że wprowadzone zostało czasowe ograniczenie wykonywania odczytów układów pomiarowych wewnątrz lokali. Prosimy klientów zamieszkałych w Studziennej o podanie odczytów liczników energii elektrycznej w ciągu 5 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia. Numery telefonów, pod które można zgłaszać odczyty: 32 44 50 899 lub SMS-em na Tel. 530 946 089.

6. Odpust specjalny. Przypominamy, że Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami zakażonymi. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe. Test dekretu w załączniku: 2_Dekret Penitencjarii Apostolskiej_20.03.2020

7. Stałą modlitwą otaczajmy wszystkich dotkniętych epidemią: ofiary śmiertelne i zakażonych oraz ich bliskich, rządzących, służby medyczne i sanitarne oraz wolontariuszy niosących jakąkolwiek pomoc: Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!