1. Przeżywamy dziś Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego:
 • Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 15.00 – w związku z rozporządzeniem Rządu RP – nadal obowiązuje maksymalna 5-osobowa liczba uczestniczących w liturgii. W związku z tym – proszę, by na Msze św. do kościoła przychodziły osoby, które mają zamówioną intencję Mszy św. (najwyżej po 2 osoby z rodziny);
 • Bóg zapłać za zrozumienie oraz wszelką pomoc i ofiary, które w minionym tygodniu zasiliły budżet parafialny. Jeśli ktoś z Was chciałby wesprzeć funkcjonowanie naszej Parafii ofiarą, może to uczynić poprzez dowolną wpłatę na parafialne konto bankowe w ING Banku Śląskim numer: 57 1050 1328 1000 0023 2917 7063;
 • składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie świąt wielkanocnych w kościele: dziękuję paniom sprzątającym kościół, układającym kwiaty, osobom przygotowującym w tym roku Boży Grób. Dziękuję wszystkim, którzy łączyli się z nami duchowo na modlitwie poprzez Internet, radio czy telewizję;
 • gorące podziękowania składam wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Bożego Grobu oraz dekoracje wielkanocne w naszej świątyni;
 • Nieszporów wielkanocnych nie będzie! Zapraszam chętnych na indywidualną modlitwę. 
 1. W poniedziałek, 13.04., II dzień świąt wielkanocnych. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 15.00 (transmisja na Facebooku). 
 1. Najważniejsze wytyczne w związku z Dekretem Biskupa Opolskiego:
 • na Mszę św. i inne obrzędy religijne może przyjść maksymalnie 5 osób. Oznacza to, że przy zamówionych 2 intencjach może przebywać w kościele po 2 osoby z rodziny, która zamówiła Mszę! (jeśli są 3 intencje – po 1 osobie z rodziny!). Wejście na Mszę św. do kościoła będzie dostępne tylko przez zakrystię;
 • wszystkich zapraszam do łączenia się z nami na modlitwie duchowo poprzez transmisje Mszy św. w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, Internet);
 • Ksiądz Biskup przedłuża dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni świąteczne do odwołania;
 • kancelaria parafialna czynna wyłącznie w trybie telefonicznym!
 • kościół będzie codziennie otwarty od godz. 9.00 do 17.00 – można przychodzić na modlitwę pamiętając, że w kościele równocześnie nie może przebywać więcej jak 5 osób!
 • cmentarz parafialny nie jest zamknięty, ale wizyta na nim poza ceremonią pogrzebu nie jest „niezbędną sprawą życia codziennego” i bywa interpretowana jako naruszenie zakazu przemieszczania się, co skutkuje nałożeniem grzywny. Proszę więc o roztropność w odwiedzaniu grobów swoich Bliskich.
 1. W przyszłą niedzielę, 19.04, przypada II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego. Msze św. będą w zwykłym porządku, tzn. o godz. 7.30 oraz o 10.00. Przypominam, że nadal może w nich uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Bezpośrednio po Mszach św. będzie można przybyć do kościoła i przyjąć Komunię Świętą. Przypominam, że akt żalu doskonałego usposabia nas w tym czasie do przyjęcia Komunii św.