1. Dziś II Niedziela po Wielkanocy czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego:
 • dziś jeszcze obowiązuje maksymalna 5-osobowa liczba uczestniczących w liturgii;
 • bezpośrednio po Mszach św. będzie można przybyć do kościoła i przyjąć Komunię Świętą w grupach 5-osobowych. Przypominam, że akt żalu doskonałego usposabia nas w tym czasie do przyjęcia Komunii św. (zamieszczony jest na Facebooku parafii);
 • Bóg zapłać za wszelką Waszą życzliwą pomoc i ofiary, które w ostatnich tygodniach wpłynęły na konto parafialne – pozwoliły one zapłacić bieżące rachunki za ogrzewanie i energię elektryczną w kościele i na plebanii. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć funkcjonowanie naszej Parafii swoją ofiarą, może to uczynić poprzez dowolną wpłatę na parafialne konto bankowe o numerze: 57 1050 1328 1000 0023 2917 7063;
 • dziękuję wszystkim, którzy łączą się duchowo z Parafią na modlitwie poprzez Facebooka, gdzie codziennie transmitowane są Msze św. z naszego kościoła. 
 1. Najważniejsze wytyczne w związku z nowym Dekretem Biskupa Opolskiego:
 • od poniedziałku, 20.04, w obrzędach religijnych może uczestniczyć 1 osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni świątyni. Oznacza to, że w naszym kościele, który liczy 512 metrów kw. powierzchni mogą przebywać 34 osoby na modlitwie w jednym czasie;
 • wszyscy wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego maseczką także w czasie trwania obrzędów liturgicznych. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni w trakcie sprawowania kultu religijnego;
 • Ksiądz Biskup przedłuża dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni świąteczne do odwołania;
 • kościół będzie codziennie otwarty od godz. 9.00 do 17.00 – można przychodzić na modlitwę pamiętając, że w kościele równocześnie mogą przebywać 34 osoby!
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele będzie odbywała się codziennie: w poniedziałek, środę i piątek od godz. 17.00 do 18.00 (godzinę przed wieczorną Mszą św.); we wtorek, czwartek i sobotę od godz. 7.00 do 8.00 (bezpośrednio po rannej Mszy św.) oraz w niedziele po sumie od godz. 11.00 do 12.00 (z możliwością przyjęcia Komunii św.);
 • uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Liczba uczestników pogrzebu nie może przekraczać 50 osób, pamiętając, że na cmentarzach obowiązuje zasada dystansowania się od innych minimum 2 metry (również poza ceremoniami pogrzebowymi);
 • nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu. Mogą być one transmitowane w czasie rzeczywistym (online);
 • Ksiądz Biskup podtrzymuje zawieszenie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem.

Dokładne wytyczne są zamieszczone w Dekrecie Biskupa Opolskiego z dn. 17.04.2020. BO_Dekret_17-04-2020