Kochani Parafianie!

Z dniem 30 maja br. wchodzi w życie nowy Dekret Biskupa Opolskiego, w którym czytamy m.in. w punkcie 5 następujące słowa: Zezwalam na organizowanie procesji, w tym procesji w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w grupach nie przekraczających 150 osób. W związku z powyższym, procesja Bożego Ciała w naszej parafii odbędzie się w czwartek, 11 czerwca, ale w zmienionej formie.

Bardzo was proszę o przygotowanie 4 ołtarzy na terenie naszej parafii. Nie będzie to trasa zwyczajna, jedna z tych, którą idziemy każdego roku. Proszę o zorganizowanie skromnych ołtarzy w 4 miejscach w Studziennej:

  1. ołtarz na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i H. Pobożnego;
  2. ołtarz na styku ulicy Krętej i Urbana;
  3. ołtarz na styku ulicy Bojanowskiej i Floriana;
  4. ołtarz na skrzyżowaniu ulic Wawrzyńca i Sobieskiego.

Msze św. w uroczystość Bożego Ciała będą sprawowane o godz. 7.30 oraz po procesji – około godz. 11.00. Po pierwszej Mszy św., kapłan z Najświętszym Sakramentem przyjedzie do 1 ołtarza (o godz. 9.00) i tam zgromadzimy się w grupie 150  okolicznych mieszkańców. Przy 1 ołtarzu będziemy się modlić z mieszkańcami i po błogosławieństwie ksiądz z Najświętszym Sakramentem przejedzie autem do 2 ołtarza (o godz. 9.30) – i tam również proszę, by zgromadzili się okoliczni mieszkańcy w grupie nie przekraczającej 150 osób. W kolejnym miejscu – przy 3 ołtarzu – ksiądz z Najświętszym Sakramentem będzie o godz. 10.00, a przy 4 ołtarzu o godz. 10.30.

Kochani, przy takim ułożeniu czterech ołtarzy na terenie naszej parafii, będziemy w stanie dotrzeć do wszystkich miejsc z Najświętszym Sakramentem, a nie będziemy potrzebowali obsługi Policji i Straży Miejskiej (jest już dość późno na zgłoszenie procesji w tych instytucjach). Jeśli przy każdym ołtarzu wcześniej zgromadzą się wierni w liczbie do 150 przy każdym – umożliwi to udział w tym religijnym wydarzeniu ok. 600 osobom z założeniem, że nie będziecie przemieszczać się do kolejnych ołtarzy!

Po uroczystościach przy 4 ołtarzach, w kościele odprawimy Mszę św. o koło godz. 11.00.