Poniedziałek, 15.02.2021 r.             

15.00-18.00    Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00   1) W pewnej intencji

2) Za ++ Otylię i Józefa Ploch

 

Wtorek, 16.02.2021 r.                           

6.30     1) Do Bożej Opatrzności dziękczynno-błagalna w int. rodziny Figura

2) W intencji Kapłanów

7.00-10.00      Adoracja Najświętszego Sakramentu

                                                                                   

Środa, 17.02.2021 r.                Popielec – początek okresu Wielkiego Postu

8.00     1) Za + Marię Szywalską

2) Za + mamę Janinę Konieczny w 5 rocz. śmierci

18.00   1) Za + ojca Ernesta Mitrenga

2) Za ++ Franciszka i Krystynę Wadula

                             

Czwartek, 18.02.2021 r.                      

6.30     1) W intencji Kapłanów

2) W pewnej intencji

                                     

Piątek, 19.02.2021 r.  

17.15   Droga Krzyżowa z wypominkami (zaleckami) za Zmarłych  

18.00   Msza św. szkolna i młodzieżowa:

1) W intencji dwóch rodzin Haide i Klemenz, Wiesiołek, Słomski i Zygla

2) Za + Józefa Pawła Kubackiego w 30 dzień po śmierci

3) Za + Józefa Kotula (intencja od rodziny Szywalski i Boss)

                             

Sobota, 20.02.2021 r.           

6.30     Za + Antoniego Musialik, + Teresę Libowską, ++ z pokrewieństwa

16.30   Msza św. niedzielna:

1) intencja zajęta (Wyrobek)

2) Do Miłosierdzia Bożego za + Franciszka Konieczny

18.00   Msza św. niedzielna:

Za + Krystynę Bogusz w 1 rocznicę śmierci

 

Niedziela 21.02.2021 r.                         I Niedziela Wielkiego Postu

7.30     1) Za ++ Eleonorę i Jakuba Varadi

2) O dar życia i zdrowia dla Ireny

10.00   1) Do Bożej Opatrzności i Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka: Jana Rzytki, jego rodziców, chrzestnych i najbliższej rodziny

2) WOLNA

Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 12.00

11.20   Gorzkie Żale

12.00   Do Bożej Opatrzności w intencji rodziny Małgorzaty i Karola Przybyła

Po Mszy św. CHRZEST: Julia Klementyna Przybyła