W piątek, 28.05.2021 r., w czasie Mszy św. szkolnej, do grona ministrantów naszej parafii zostało włączonych czterech chłopców:

  • Dawid URBANIEC
  • Tomasz WAŁACH
  • Jakub ISAIACZ
  • Jonas TOMALA.

W czasie wprowadzenia tych chłopców do posługi ministranckiej, Ks. Proboszcz modlił się słowami:

Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na wspólnotę modlącego się Kościoła i racz pobłogosławić tych synów, którzy pragną Ci służyć jako ministranci. Udziel im darów żywej wiary i głębokiej miłości, aby ich służba była miła Tobie i pociągała innych do Ciebie. Niech będą sumienni w nauce, szlachetni w postępowaniu i przykładni w życiu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, nowi ministranci, złożyli swoje przyrzeczenia:

Dziękując Bogu za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekamy święte czynności ministranta wypełniać chętnie, pobożne, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra całej parafii. Tak nam dopomóż, Panie, Boże wszechmogący. Amen.

Pamiętajmy o tych nowych ministrantach w naszych modlitwach i, ciesząc się z ich zapału, prośmy Boga o błogosławieństwo dla nich i ich Rodzin, by byli dobrymi świadkami Pana Jezusa i by On prowadził ich i umacniał w codziennych życiowych wyborach.