Niedziela Chrystusa Króla – 22.11.2021 

  1. Przeżywamy dziś ostatnią Niedzielę roku liturgicznego – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata:

– Msze św. niedzielne wg stałego planu. Od godz. 11 do 12 zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu;

– kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii;

– decyzją ks. Biskupa Andrzeja Czai odbywa się zbiórka do puszek na pomoc migrantom;

– dziś za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia Chrystusowi Królowi zyskać możemy odpust zupełny (DN 54.2);

– w naszym dekanacie odpust w Rudniku ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej zaś w klasztorze Annuntiata odbywa się SPOTKANIE RODZIN od godz. 16.00. W programie: konferencja, dzielenie, nabożeństwo. Organizatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi.

 

  1. W poniedziałek wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyków kościelnych. O 18.00 Msza święta w int. naszych organistów.

 

  1. W środę Msza szkolna o godz. 18.00, zapraszam wszystkie dzieci i młodzież do udziału. Po Mszy błogosławieństwo książeczek do nabożeństwa. Odbędzie się także spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas (ok. 18.45 w salce).

 

  1. W czwartek o godz. 9.00 w kościele farnym Msza święta pod przewonictwem bpa Rudolfa Pierskały a po niej sympozjum w Muzeum (ul. Gimnazjalna) pośwęcone ks. Prałatowi Stefanowi Pieczce.

 

  1. W sobotę o 9.00 zbiórka dla ministrantów.

 

  1. Wierni, którzy nawiedzają cmentarz przez cały miesiąc listopad mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych (decyzja Penitencjarii Apostolskiej). Warunki: modlitwy Ojcze nasz i Wierzę, modlitwa za Ojca Świętego, przystąpienie do sakr.pokuty, przyjęcie Komunii Świętej.

 

  1. Za tydzień, 28.11, przeżywać będziemy I Niedzielę Adwentu, która rozpocznie nowy rok liturgiczny:

– Msze św. niedzielne w sobotę o godz. 1800 oraz w niedzielę o godz. 730, 1000 oraz
o 1200 . Od godz. 11 do 12 zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu;

– kolekta przeznaczona będzie na ogrzewanie kościoła;

– po Mszach świętych będzie miało miejsce błogosławieństwo opłatków, wieńców, świec i lamp adwentowych;

– odbywać się będzie głosowanie na kandydatów do PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ.

 

  1. W W nawiązaniu do pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej Biskup Opolski Andrzej Czaja przypomina o obowiązujących zasadach sanitarnych w czasie epidemii, zwłaszcza o obowiązku zasłaniania ust i nosa wewnątrz Kościoła. Ich respektowanie jest nadal przejawem troski o życie  i zdrowie własne i innych uczestników liturgii                            w trudnym doświadczeniu narastającej kolejnej fali epidemii.

 

  1. W zakrystii można nabyć książkę OKRUCHY PRZEMYŚLEŃ FARORZA, cena: 20 zł. Na półkach są do nabycia kalendarze na 2022 w cenie 6 zł.