PONIEDZIAŁEK, 10.01.2022

6.30         1) Za + s. Akwilinę Agnieszkę Gurk (greg X)

2) Za + mamę Anielę Wilke (greg X)

                 3) Za ++ Józefa i Paulinę Waniek

 

WTOREK, 11.01.2022

6.30          1) Za + s. Akwilinę Agnieszkę Gurk (greg XI)

2) Za + mamę Anielę Wilke (greg XI)

3) Za + męża Józefa Jaschek

18.00        MSZA ŚW. KOLĘDOWA: Za Parafian z ul. Wschodniej                                                                          i Pl. Ks. Melzera

 

ŚRODA, 12.01.2022

6.30          1) Za + s. Akwilinę Agnieszkę Gurk (greg XII)

2) Za + mamę Anielę Wilke (greg XII)

3) W int. rodziny Figura

11.00        POGRZEB ŚP. RUDOLFA LANGA

18.00        MSZA ŚW. KOLĘDOWA: Za Parafian z ul. Sobieskiego                                                                         i Wawrzyńca

 

CZWARTEK, 13.01.2022               

6.30          1) Za + s. Akwilinę Agnieszkę Gurk (greg XIII)

2) Za + mamę Anielę Wilke (greg XIII)

18.00        MSZA ŚW. KOLĘDOWA: Za Parafian z ul. Myśliwskiej                                                                 i Kopca

 

PIĄTEK, 14.01.2022                       

6.30          1) Za + s. Akwilinę Agnieszkę Gurk (greg XIV)

2) Za + mamę Anielę Wilke (greg XIV)

18.00        MSZA ŚW. KOLĘDOWA: Za Parafian z ul. Hulczyńskiej

 

 

 

 

 

 

SOBOTA, 15.01.2022

6.30         1) Za + męża i ojca Pawła Jendrzejczyk

2) Za + s. Akwilinę Agnieszkę Gurk (greg XV)

3) Za + mamę Anielę Wilke (greg XV)

18.00        1) Do MBNP, z podz. za łaski, prosząc o dalsze w int.                Magdaleny i Piotra w kolejne r. urodzin

2) W int. rodziny Piechaczek

 

 

II NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.01.2022           

7.30         1) Za + Gerarda i Gertrudę Jaskuła

2) Do B. Op. w int. Agnieszki Parys z okazji urodzin

10.00        Za ++ Łucję i Augustyna Miketa

Po Mszy św.Adoracja Najświętszego Sakramentu

12.00        1) Za + s. Akwilinę Agnieszkę Gurk (greg XVI)

2) Za + mamę Anielę Wilke (greg XVI)