1. Przeżywamy XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ:

Msze święte są odprawiane wg stałego planu, po SUMIE adoracja Najświętszego Sakramentu;

kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na rzecz Kurii Seminarium Duchownego, odbywa się zbiórka na PARAFIALNY FUNDUSZ REMONTOWY;

– składam serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za wszelkie modlitwy, ofiary i prace na rzecz naszej parafii!

– dzieci zapraszam po odbiór obrazków, są jeszcze książeczki – można zabrać w zakrystii.

 

  1. W TYM TYGODNIU:

– zapraszam na nabożeństwa różańcowe za zmarłych w poniedziałek i środę o 17.30. Można złożyć jeszcze zalecki za zmarłych;

– w środę o 18.00 Msza szkolna – zapraszam dzieci i młodzież;

– w sobotę o 9.00 zbiórka ministrantów, o 10.30 spotkanie Marianek.

.

.

  1. Za tydzień przeżywać będziemy XXXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ:

– Msze święte wg stałego planu. Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu;

kolekta przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii, po Mszach wyznaczona zbiórka do puszek na POMOC KOŚCIOŁOWI  W POTRZEBIE.

 

  1. SŁOWO SIÓSTR MISJONAREK: Serdeczne Bóg zapłać za minioną niedzielę spędzoną w Waszej wspólnocie parafialnej i możliwość podzielenia się misyjnym świadectwem. Dziękujemy też za złożone ofiary, zebrałyśmy 1632 zł. Pozdrawiamy wszystkich życząc Bożego błogosławieństwa!

.

 

  1. Zachęcam do nabycia GOŚCIA NIEDZIELNEGO (10 zł). W zakrystii są do nabycia kalendarze diecezjalny lub misyjny w cenie 10 zł.

 

  1. W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje mszalne na 2024 rok. Zapraszam najpierw tych, którzy będą przeżywać jubileusze i okrągłe urodziny – zachęcam do wcześniejszego zarezerwowania dogodnego terminu.

 

 

  1. W niedzielę 12 listopada 2023 po raz piętnasty będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku naszą solidarność z mieszkańcami Bliskiego Wschodu zechciejmy okazać modlitwą i pomocą finansową.

 

  1. W niedzielę 19 listopada br. obchodzić będziemy VII Światowy Dzień Ubogich, któremu towarzyszyć będzie hasło: „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”. Biskup opolski Andrzej Czaja zachęca wszystkich diecezjan, aby w parafiach szczególnie w tym dniu objąć modlitwą osoby ubogie i potrzebujące, a także, na miarę swoich możliwości, zorganizować dla nich konkretną pomoc. Pięknym gestem solidarności może stać się wsparcie finansowe na rzecz Domów Nadziei w Opolu i Dylakach, które są prowadzone przez s. M. Aldonę Skrzypiec SSpS, jałmużnika biskupa opolskiego. Można je wesprzeć poprzez wpłaty na diecezjalne konto: 86 1240 5178 1111 0010 8711 8310 z dopiskiem „na potrzeby ubogich”.

 

  1. Pomódlmy się za zmarłego Huberta Zientek, l. 67, zam. ul. H. Pobożnego. Pogrzeb w środę: 9.50 pożegnanie w kaplicy, procesja do kościoła i różaniec, 10.30 Msza św. pogrzebowa. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…