1. Przeżywamy XXXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ:

Msze święte są odprawiane wg stałego planu, po SUMIE adoracja Najświętszego Sakramentu;

kolekta dzisiejsza przeznaczona jest potrzeby naszej parafii. Po Mszach zbiórka do puszek na POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE;

– składam serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za wszelkie modlitwy, ofiary i prace na rzecz naszej parafii! Za ofiary na PARAFIALNY FUNDUSZ REMONTOWY, które wyniosły 4200 zł;

– dzieci zapraszam po odbiór obrazków, są jeszcze książeczki – można zabrać w zakrystii;

– dziś przy kościele Serca Pana Jezusa spotkanie dla rodzin, początek o 16.00.

 

  1. W TYM TYGODNIU:

– odbywać się będą w Raciborzu XXI DNI KS. PRAŁATA STEFANA PIECZKI – plan na plakatach i ulotkach;

– w środę o 18.00 Msza szkolna – zapraszam dzieci i młodzież;

– w czwartek święto poświęcenia katedry opolskiej;

– w sobotę o 9.00 zbiórka ministrantów, o 10.30 spotkanie Marianek.

.

.

  1. Za tydzień przeżywać będziemy XXXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ:

– Msze święte wg stałego planu. Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu;

kolekta przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii.

.

 

  1. Zachęcam do nabycia GOŚCIA NIEDZIELNEGO (10 zł). W zakrystii są do nabycia kalendarze diecezjalny lub misyjny w cenie 10 zł.

 

 

  1. W niedzielę 12 listopada 2023 po raz piętnasty będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku naszą solidarność z mieszkańcami Bliskiego Wschodu zechciejmy okazać modlitwą i pomocą finansową.

 

  1. W niedzielę 19 listopada br. obchodzić będziemy VII Światowy Dzień Ubogich, któremu towarzyszyć będzie hasło: „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”. Biskup opolski Andrzej Czaja zachęca wszystkich diecezjan, aby w parafiach szczególnie w tym dniu objąć modlitwą osoby ubogie i potrzebujące, a także, na miarę swoich możliwości, zorganizować dla nich konkretną pomoc. Pięknym gestem solidarności może stać się wsparcie finansowe na rzecz Domów Nadziei w Opolu i Dylakach, które są prowadzone przez s. M. Aldonę Skrzypiec SSpS, jałmużnika biskupa opolskiego. Można je wesprzeć poprzez wpłaty na diecezjalne konto: 86 1240 5178 1111 0010 8711 8310 z dopiskiem „na potrzeby ubogich”.

 

  1. PARAFIALNA ZBIÓRKA ZŁOMU odbędzie się w ostatnią sobotę tego miesiąca, tj. 25 listopada.