PODZIĘKOWANIA I ŻYCZENIA

W ostatnią niedzielę roku kalendarzowego pragnę wszystkim Parafianom i Sympatykom naszego kościoła przekazać moje serdeczne podziękowanie za kolejny rok wspólnej pielgrzymki rytmem, który wyznacza nam nasza wiara i Kościół Święty. Dziękuję za każdą przeżytą wspólnie Mszę świętą, każdą modlitwę zanoszoną do Pana Boga za Kościół, naszą parafię i w innych ważnych sprawach. Dziękuję za to, że nasza parafia jest żywą wspólnotą, w której żyjąc możemy przekonać się jak pięknie iść z Panem Bogiem przez życie. Dziękuję za Waszą miłość do naszego pięknego kościoła, za troskę o nasz cmentarz i teren kościelny, co wyrażają Wasze ofiary na utrzymanie i remonty w parafii.

Nowy Rok to zawsze nieznane, ale jestem przekonany, iż Pan Bóg nigdy nas nie zapomni, bo jak mówi Psalm 9: „nie opuszczasz Panie tych, co Cię szukają”.

Niech Nowy Rok będzie czasem oddanym Bogu, przeżywanym z Jego błogosławieństwem! Niech za Bożą sprawą omija Was zło, choroby, nieszczęścia!

BOŻE BŁOGOSŁAW STUDZIENNEJ W NOWYM 2024 ROKU!

Ks. Proboszcz