1. Przeżywamy XIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ:

Msze święte dziś wg stałego planu;

kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego, odbywa się zbiórka na nasz PARAFIALNY FUNDUSZ REMONTOWY;

BÓG ZAPŁAĆ za wszelkie ofiary na utrzymanie parafii składane  w kościele i wpłaty na konto parafialne!

– dzieci zapraszam po odbiór obrazków pod ołtarz św. Anny. Na czas wakacji Dzieciom i Młodzieży życzę błogosławionego wypoczynku! Pamiętajcie, że nie ma wakacji od modlitwy i niedzielnej Mszy świętej!

 

  1. W TYM TYGODNIU:

– w środę święto św. Tomasza Apostoła;

– przypadną pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszam na modlitwy i adoracje oraz do comiesięcznej spowiedzi.

.

 

  1. Za tydzień przeżywać będziemy XIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ:

Msze święte wg stałego planu. Kolekta na potrzeby naszej parafii;

– gościć będziemy o. Pio Bulendę, nowo wyświęconego na kapłana franciszkanina, rodem z parafii Matki Bożej. Wygłosi Słowo Boże i będzie udzielał błogosławieństwa prymicyjnego.

.

  1. Zachęcam do nabycia GOŚCIA NIEDZIELNEGO (10 zł).
  2. Pielgrzymka Dzieci do Babci Anny odbędzie się w niedzielę 7 lipca 2024 r. na Górze Świętej Anny.
  3. W nawiązaniu do apelu, który Biskup Opolski wyraził w Liście na Wielki Post oraz do Jego prośby skierowanej do diecezjan podczas Mszy św. Krzyżma, nasza diecezja wstąpiła na drogę odnowy Kościoła i życia rodzinnego oraz społecznego. Drogę tę wyznacza sześć kroków, które wskazał Jezus w 18 rozdziale Ewangelii wg św. Mateusza. Poszczególne kroki podejmujemy w najbliższych miesiącach: I. Prostota i otwartość (kwiecień), II. Dobry przykład (maj), III. Troska o ubogich (czerwiec), IV. Braterskie upomnienie (wrzesień), V. Wspólna modlitwa (październik), VI. Przebaczenie i pojednanie (listopad)

W nawiązaniu do słów Biskupa Opolskiego, zadania, jakie stają przed nami w najbliższym czasie to m.in.: (1) dostrzeganie i szanowanie godności każdego człowieka; (2) nieosądzanie bliźnich; (3) dostrzeganie potrzeb ludzi żyjących wokół nas; (4) niesienie konkretnej pomocy duchowej i materialnej potrzebującym; (5) dawanie świadectwa wiary w codziennym życiu; (6) poświęcenie więcej czasu swojej rodziny. Dla pełniejszego realizowania powyższych postulatów biskup opolski Andrzej Czaja prosi wszystkich Czcigodnych Duszpasterzy m.in. o: (1) podjęcie powyższych kwestii w przepowiadaniach w zgromadzeniu liturgicznym i podczas spotkań formacyjnych w grupach; (2) przybliżenie świętych patronów, którzy pełnili dzieła miłosierdzia (m.in. św. Alberta Chmielowskiego, bł. Marii Luizy Merkert); (3) promowanie w parafii Bractwa Świętego Józefa, Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego, Dzieła Modlitwy „Oremus”, Domu Nadziei w Opolu i Dylakach, Domu Towarzyszenia Duchowego „Nazaret” w Jemielnicy, Domu Miłosierdzia w Otmuchowie, które powstały, aby m.in. nieść pomoc duchową i materialną będącym w potrzebie; (4) ożywienie i rozwijanie działalności Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas; (5) kontynuowanie współpracy z Caritas Diecezji Opolskiej; (6) zaangażowanie młodzieży w dzieła miłosierdzia.

  1. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

Mateusz Schinke, R-rz, ul. Bojanowska i Magdalena Kubów, R-rz, ul. Mariańska (zap. I)

Tomasz Herber, Pietraszyn, ul. Trulleya i Joanna Sługa, R-rz, ul. H. Pobożnego (zap. I)