Porządek nabożeństw od 11 do 17 maja 2020 roku

Porządek nabożeństw od 11 do 17 maja 2020 roku

Poniedziałek, 11.05.2020 r.                   18.00   1) Za + męża Alojzego Wyrobek, + syna Alfreda 2) Za + matkę Agnieszkę Urbas 3) Za + Waltra Galdia, ++ rodziców, ++ z pokrewieństwa Po Mszy św. nabożeństwo majowe   Wtorek, 12.05.2020 r.           6.30     1)...