Porządek nabożeństw od 1 do 7 czerwca 2020 roku

Porządek nabożeństw od 1 do 7 czerwca 2020 roku

Poniedziałek, 1.06.2020 r.       Święto NMP, Matki Kościoła 18.00   1) Za + Zofię Figura (od brata Piotra i Wojciecha z Nowego Sącza) 2) WOLNA   Wtorek, 2.06.2020 r.                 6.30     1) Za ++ rodziców Jurytko i Otlik 2) Za dusze w czyśćcu cierpiące o...