Czas Bożonarodzeniowy jest okazją do spotkania Duszpasterzy z Parafianami w Waszych domach. Kolędę rozpoczniemy w środę, 27 grudnia 2017 r. (będzie chodzić 2 księży: Ks. Proboszcz i Ks. Tomasz), a zakończymy 11 stycznia 2018 r.

Od poniedziałku do piątku kolęda będzie rozpoczynać się o godz. 15.00, a w soboty o godz. 9.00.

Porządek Odwiedzin Duszpasterskich w naszej parafii jest następujący:

 Środa, 27.12.2017:

1) ul. Bogumińska 15a-46 (obie strony)

2) ul. Tunelowa i Bogumińska (od torów, do elektrowni)

Czwartek, 28.12.2017:

ul. Moniuszki (od początku)

Piątek, 29.12.2017:

1) plac Zakopiański i ul. Floriana

2) ul. Hulczyńska (od sklepu do torów)

Sobota, 30.12.2017:

1) ul. Wschodnia (od początku – od 1 do 44)

2) ul. H. Pobożnego 15-50 (obie strony)

Wtorek, 2.01.2018:

1) ul. Krótka 10-2, ul. Szymanowskiego oraz Henryka Pobożnego 20-2 (obie strony)

2) ul. H. Pobożnego 52-51 (obie strony), ul. Studzienna 1-26

Środa, 3.01.2018:

1) ul. Barbary (od 1 – do końca) oraz ul. Pawła

2) ul. Urbana 1-7 oraz 2-20A (obie strony)

Czwartek, 4.01.2018:  

1) ul. Kręta 63-31

2) Urbana 29-24 oraz do 9 (obie strony)

Piątek, 5.01.2018:

1) ul. Kręta (od 12 do banku)

2) ul. Kręta 29-3 (prawa strona)

Poniedziałek, 8.01.2018:

1) ul. Bojanowska 59-33 (obie strony)

2) ul. Bojanowska 1-33

Wtorek, 9.01.2018:

1) ul. Myśliwska (od końca) oraz ul. Kopca (od końca)

2) ul. Hulczyńska 40A-18A (obie strony)   

Środa, 10.01.2018:

1) ul. Hulczyńska 42-74 (parzyste numery)

2) ul. Hulczyńska 43-91 (nieparzyste numery)

Czwartek, 11.01.2018:

1) ul. Sobieskiego 1c-39, ul. Wawrzyńca

2) ul. Sobieskiego 2b-36

Niedziela, 14.01.2018:

Podsumowanie kolędy – słowo pokolędowe.