1. Przeżywamy III Niedzielę Wielkanocną:
 • rozpoczynamy 10. Tydzień Biblijny – zachęcam do czytania Pisma Świętego;
 • Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na rzecz Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i innych instytucji diecezjalnych;
 • o godz. 14.30 zapraszam na nabożeństwo niedzielne.
 1. Składam serdeczne podziękowania rodzinom Szymczyk i Siwoń, które w tym tygodniu ofiarowały kwiaty na ołtarze do kościoła.
 1. Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św.
 1. W poniedziałek, 16.04., od godz. 8.00 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania i plewienia wokół kościoła i przy plebanii.
 1. W środę, 18.04., po wieczornej Mszy św. spotkanie biblijne w salce przy kościele.
 1. W przyszłą niedzielę, 22.04., przypada IV Niedziela Wielkanocna:
 • Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Powołania;
 • kolekta przeznaczona będzie na rzecz naszej parafii;
 • o godz. 14.30 nabożeństwo niedzielne;
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna informuje, że w dniu 22.04.2018 r. (niedziela) o godz. 11.00 w salce przy plebani odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia. Ramowy program zebrania:

* Sprawozdanie  z działalności Stowarzyszenia  za  2017 r.

* Sprawozdanie finansowe

* Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

* Dyskusja nt. przedstawionych sprawozdań

* Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

* Podjęcie uchwał dotyczących planu pracy i preliminarza wydatków na 2018 r.

* Wolne wnioski i dyskusja.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 1. W sobotę, 28 kwietnia 2018 r., w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu odbędzie się Dzień Otwartych Drzwi. Tegoroczne hasło tego dnia, to: ,,Obudź mnie”. W programie m.in. zwiedzanie seminarium, spotkania w mniejszych grupach dla dzieci i młodzieży, Msza Święta, koncert zespołu kleryckiego i nabożeństwo. Będzie też ciepły posiłek i coś na słodko. Seminarium zaprasza. Informacje na stronie www.seminarium.opole.pl.
 1. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na wieczny spoczynek śp. Henryka SIWOŃ, który przeżył 80 lat, mieszkał przy ul. Sobieskiego 23. Polecajmy zmarłego Henryka Miłosierdziu Bożemu: wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…