Poniedziałek, 23.03.2020 r.              

18.00   1) Za + Zygmunta Czorny w 30 dzień po śmierci

2) Za + Henryka Ploch

           

Wtorek, 24.03.2020 r.                      

6.30     1) Za + ojca Wilibalda Warzecha i ++ rodziców Jendrzejczyk

2) Za + Agnieszkę Langa i rodziców

                                                                       

Środa, 25.03.2020 r.              Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

15.00-17.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu (w jednym czasie w kościele może przebywać do 5 osób!)

Od dziś we Mszy św. może uczestniczyć tylko 5 osób!!!

18.00   1) Za + Martę Warmulla

2) Za + Jerzego Otlik

                                  

Czwartek, 26.03.2020 r.                              

6.30     1) Za ++ rodziców Matuszek i Bonin

2) W pewnej intencji

15.00-17.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu (w jednym czasie w kościele może przebywać do 5 osób!)                                                         

 

Piątek, 27.03.2020 r.                                    

15.00-17.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu (w jednym czasie w kościele może przebywać do 5 osób!)

18.00   Msza św. szkolna i młodzieżowa:

1) Do Bożej Opatrzności w int. Stefanii Figura

2) Za + Urszulę Pašek

3) Za + Joachima Smołka

                             

Sobota, 28.03.2020 r.                                   

6.30     Za ++ rodziców Alfreda i Walerię Waniek (int. od Henryka)

15.00-17.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu (w jednym czasie w kościele może przebywać do 5 osób!)

18.00   Msza św. niedzielna: 

1) Za + Reginę Lucia

2) Za ++ Ryszarda i Franciszkę Stuka

                       

Niedziela 29.03.2020 r.            V Niedziela Wielkiego Postu

7.30     1) Za ++ rodziców Alfreda i Walerię Waniek

2) Za ++ brata Jerzego Görlich w rocz. śmierci, rodziców Teresę i Augustyna

10.00   1) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Józefa z prośbą o zdrowie i opiekę dla Martyny i Milenki z okazji urodzin

2) Za + Pawła Himmel w 3 rocz. śmierci

15.00-17.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu (w jednym czasie w kościele może przebywać do 5 osób!)