1. Dziś przypada Niedziela Palmowa:
 • jeśli ktoś z Was chciałby wesprzeć funkcjonowanie naszej Parafii ofiarą materialną, może to uczynić poprzez wpłatę na parafialne konto bankowe w ING Banku Śląskim numer: 57 1050 1328 1000 0023 2917 7063. Bóg zapłać za zrozumienie oraz wszelką pomoc i ofiary, które w minionym tygodniu zasiliły budżet parafialny;
 • dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Wielki Tydzień, w którym wspominamy Mękę Chrystusa, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy. Święte Triduum paschalne (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) to już obchód Paschy Chrystusa przez udział w Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu. Starajmy się przeżyć te dni paschalne godnie i po chrześcijańsku uczestnicząc w nabożeństwach i obrzędach sprawowanych w naszym kościele za pośrednictwem Facebooka:

– w Wielki Czwartek o godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej;

w Wielki Piątek o godz. 18.00 – Droga Krzyżowa, potem Liturgia Męki Pańskiej;

– w Wielką Sobotę od godz. 9.00 do 17.00 adoracja przy Bożym Grobie,

w Wielką Sobotę Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18.00.

Całe obrzędy w kościele będą sprawowane bez ludu – zgodnie z Dekretem Biskupa Opolskiego może w nich brać udział tylko 5-osobowa grupa posługujących przy ołtarzu. 

 1. Przypominam i proszę Was, drodzy Parafianie, o stosowanie się do zasad, które zostały obwieszczone na stronie internetowej i wywieszone są na drzwiach kościoła. Podaję do wiadomości nowy Dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie liturgiczne i duszpasterskie związane z celebracją Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy 1_Dekret-BO-Koronawirus-Wielki Tydzien i Wielkanoc_2020:
 • na Mszę św. i inne obrzędy religijne (prócz Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty) może przyjść maksymalnie 5 osób. Oznacza to, że przy zamówionych 2 intencjach może przebywać w kościele po 2 osoby z rodziny, która zamówiła Mszę!!! (jeśli są 3 intencje – po 1 osobie z rodziny!). W związku z możliwością udziału w liturgii 5 osób, wejście na Mszę św. do kościoła będzie dostępne tylko przez zakrystię (pozostałe wejścia na czas liturgii będą zamknięte);
 • wszystkich zapraszam do łączenia się z nami na modlitwie duchowo poprzez transmisje Mszy św. w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, Internet) – Ksiądz Biskup przedłuża dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni świąteczne do odwołania;
 • kancelaria parafialna czynna wyłącznie w trybie telefonicznym!
 • kościół będzie otwarty od godz. 9.00 do 17.00 – można przychodzić na modlitwę pamiętając, że w kościele równocześnie nie może przebywać więcej jak 5 osób!
 • z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem będzie w tym czasie akt żalu doskonałego po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi nas do trwania w stanie łaski;
 • spowiedź będzie możliwa TYLKO w czasie adoracji do Wielkiej Środy przy zachowaniu zabezpieczeń przed zakażeniem oraz ścisłym respektowaniu przepisu, ograniczającego liczbę wiernych, przebywających w danym czasie w kościele, do 5 osób (spowiedź w salce przy prezbiterium – wejście tylko głównymi drzwiami);
 • zawieszona została posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia. Przedświąteczne odwiedziny chorych się nie odbędą!
 • nie wolno urządzać żadnych procesji z Najświętszym Sakramentem, relikwiami, świętymi obrazami czy figurami (nawet jeśli idzie z nimi tylko sam kapłan)!
 • w Wielki Czwartek i Wielki Piątek kościół będzie otwarty od godz. 9.00 do 17.00 i w tym czasie będzie można przychodzić na modlitwę przy respektowaniu przepisu, ograniczającego liczbę przebywających w danym czasie w kościele, do 5 osób;
 • nie buduje się Ciemnicy i nie urządza w niej adoracji – w Wielki Piątek po liturgii oraz w Wielką Sobotę będzie wystawiony na środku kościoła krzyż, ale nie będziemy mogli go dotykać ani całować – będzie można oddać mu cześć przez przyklęknięcie;
 • nie będzie poświęcenia pokarmów wielkanocnych w Wielka Sobotę. Można je pobłogosławić samemu (obrzęd znajduje się w Drodze do Nieba – nr 77);
 • adoracja przy Bożym Grobie w Wielką Sobotę z zachowaniem przepisu ograniczającego liczbę wiernych do 5 osób przebywających w jednym czasie w kościele;
 • na dzień dzisiejszy od niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, czyli od 12.04, do odwołania, w obrzędach religijnych może brać udział nie więcej jak 50 osób równocześnie (stąd Msze św. w Wielkanoc będą o godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 15.00). 
 1. Jest jeszcze wiele wolnych intencji Mszy św. w tym tygodniu.
 1. W przyszłą niedzielę, 12.04, przypada Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego:
 • kolekta przeznaczona będzie na rzecz naszej parafii;
 • Msze św. o godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 15.00, a nieszpory wielkanocne o godz. 14.30. 
 1. Odprowadziliśmy na wieczny spoczynek w minionym tygodniu śp. Gintera LANGER, lat 84 (mieszkał niegdyś przy ul. Krętej). Polecajmy go Bożemu miłosierdziu: wieczny odpoczynek… Msza pogrzebowa odbędzie się w późniejszym terminie.