ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan, Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. Alleluja!

– Pieśń „Zwycięzca śmierci”

(trzecia zwrotka)

Drodzy Parafianie i Goście!

Świętując Paschę Chrystusa i przeżywając radość z Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią pragniemy złożyć Wam, Siostry i Bracia, najserdeczniejsze życzenia wielkanocne.

Wczytujemy się w Ewangelię. Nie ma Go tu… Zmartwychwstał! Dzielimy doświadczenie uczniów Chrystusa, którzy zobaczyli pusty grób, którzy dotykali ran Zmartwychwstałego Pana i z Nim rozmawiali. To pozwoliło przetrwać im wszystkie trudy, łącznie z cierpieniem. Jak widzimy wiara sprawia, że wszystko staje się możliwe!

Mocni wiarą pragniemy iść w codzienność życia, i zwyciężać. Niech wiara będzie naszą ostoją i chlubą oraz pomaga nam w codziennych zmaganiach. Nie lękajmy się! Chrystus prawdziwie powstał z martwych i każdego dnia jest z nami – w Eucharystii, słowie Bożym, modlitwie i w sercu!  Alleluja!

Wesołych, zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych dla całej naszej studzieńskiej Rodziny Parafialnej i wszystkich z nami związanych!

Ks. Proboszcz

Ks. Tomasz

Ks. Jan