Ave Crux XXVI Niedziela Zwykła

Ave Crux XXVI Niedziela Zwykła

W naszej diecezji coraz bardziej borykamy się z brakiem dostatecznej liczby kapłanów. Coraz trudniej zapewnić należytą duszpasterską opiekę we wszystkich parafialnych wspólnotach. Bywają też sytuacje, wobec których kapłani czują się zupełnie bezradni. Odpowiedzialność...